Състоянието на хижата към 06/08/2022

Състоянието на хижата към 06/08/2022